BLACK JACK

OBJECTIU

Aconseguir més punts que la banca i com a màxim 21, sense passar-se, sinó guanya la banca. Cada jugador juga contra la banca.

En aquest programa només jugarà una persona contra la banca, tu.

PUNTUACIÓ DE CARTES

1. Del 2 a la 10 les cartes tenen el seu valor

2. J, Q, K tenen valor de 10.

3. As, pot valer 1 o 11, segons convenguí

NORMES DE LA BANCA

1. Si la banca té menys de 17 punts, haurà d'agafar més cartes fins que arribi a 17

REGLES

1. Reparteixen 2 cartes a cada jugador descobertes i només 1 a la banca.

2. Quan s'han repartir les cartes el jugador decideix si es planta o demana carta.